Anmälan är stängd!

Vid problem med anmälning kontakta vast@unitesweden.se

Avtal för festivalen

Anmälan görs tillsammans med målsman om du är under 18 år.

När du anmäler dig samtycker du (målsman för dig som är under 18 år) till att UNITE festivalen genom Pingst ung behandlar Pingst dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Personuppgifterna kommer användas för att genomföra festivalen och lokalavdelningens medlemshantering.

Anmälan är bindande och avanmälan är endast möjlig till i anmälan angivet datum i bekräftelsebrevet. Vi återbetalar anmälningsavgiften endast vid sjukdom. Avanmälan ska då ske minst två dagar före festivalstart och läkarintyg från allmän vårdinrättning, som styrker att du inte kan medverka vid festivalen, ska skickas till oss. Vid avanmälan behåller vi 200 kr i administrativ avgift

Arrangören för UNITE19 förbehåller sig rätten att ändra den publicerade informationen för festivalen utan att vidare informera dig som deltagare.

Under festivalen kommer det att användas livemusik, blinkande ljus samt dylika specialeffekter. Om något av detta kan orsaka medicinska besvär kan vi inte ta ansvar för detta, men kontakta oss gärna innan du anländer till festivalen så att vi kan underlätta och anpassa ditt deltagande på bästa sätt.

Alla som deltar på festivalen blir medlemmar i Pingst Ungs lokalavdelning. Detta innebär att du blir uppskriven som deltagare under UNITE19 - observera att du inte hamnar på någon annan lista och att dina uppgifter endast används i samband med UNITE Väst. Detta innebär egentligen ingenting för dig, utan hjälper oss att få ekonomiskt bidrag till att göra eventet ännu bättre.

Om du av någon anledning inte skulle vilja bli medlem så får du kontakta oss innan du anmäler dig så att vi kan komma överens om vilket pris du ska betala.

Festivalen kommer att dokumenteras med både rörliga bilder, stillbilder och ljudupptagningar. Genom att godkänna detta avtal har du gett arrangören ditt personliga tillstånd att använda och publicera detta material efter egna beslut utan att informera dig som deltagare.